Banthakhao

Biografía

โรงเรียนบ้านท่าเขา ตั้งอยู่ในหมู่บ้านท่าเขาที่มีเสน่ห์ เป็นสัญลักษณ์แห่งการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานีของประเทศไทย สถาบันการศึกษาแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นสำหรับการเรียนรู้และการเติบโตส่วนบุคคล โดยนำเสนอสภาพแวดล้อมที่หล่อเลี้ยงสำหรับนักเรียน ด้วยครูผู้สอนที่ทุ่มเทและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย โรงเรียนบ้านท่าเขามุ่งมั่นที่จะเสริมศักยภาพให้กับนักเรียนด้วยความรู้ ทักษะ และคุณค่า เพื่อให้กลายเป็นบุคคลที่มีความมั่นใจพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายในอนาคต